doradztwo itDoradztwo IT

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem to kluczowa decyzja dla firmy na wiele lat. Odpowiednie oprogramowanie zmniejszy czas pracownikom na wykonywanie rutynowych czynności dzięki czemu będą oni mieli więcej czasu na realizacje kolejnych zadań i projektów oraz na pozyskiwane nowych klientów. Źle dobrane oprogramowanie pod potrzeby firmy utrudnia pracę pracownikom, wydłuża czasochłonność zadań oraz źle wpływa na zadowolenie pracownika z wykonywanych czynności.

Wiemy jak trudną decyzją dla Ciebie i Twojej Firmy jest wybór odpowiedniego oprogramowania, w związku z tym jesteśmy gotowi udzielić Ci w tym pomocy.

Oferujemy doradztwo IT w zakresie:

 • Powołanie zespołu wdrożeniowego
  Pomagamy przy wyborze składu zespołu wdrożeniowego oraz Kierownika Projektu. W prace wdrożeniowe powinni być zaangażowani doświadczeni pracownicy, decyzyjni w poszczególnych dziedzinach działalności. Kierownikiem projektu może zostać pracownik organizacji lub osoba z zewnątrz, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu projektów.
 • Analizę potrzeb
  Koordynujemy prace zespołu wdrożeniowego, mające na celu opisanie obecnych i przyszłych potrzeb organizacji w układzie procesowym. Analiza powinna przedstawiać procesy zachodzące w poszczególnych obszarach działalności, które będą odwzorowane w przyszłym systemie.
 • Wybór systemu oraz dostawcy
  Oferujemy nadzór nad przygotowaniem zapytania ofertowego do dostawcy oprogramowania, analizę i ocenę otrzymanych ofert zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami. Opracowujemy scenariusze prezentacji wybranych systemów ERP w oparciu o wykonaną analizę potrzeb. Szczegółowe prezentacje wybranych oferentów posłużą do ostatecznego wyboru systemu oraz dostawcy w formie oceny zespołowej osób decyzyjnych.
 • Zawarcie kontraktu
  Analizujemy umowę licencyjną, wdrożeniową i serwisową, aby uniknąć niekorzystnych zapisów, które mogłyby narazić projekt, zwiększyć jego koszty, wydłużyć czas realizacji.
 • Wdrożenie
  Nadzorujemy przebieg prac wdrożeniowych oraz ich zgodność z zakładanym harmonogramem oraz metodyką wdrożenia. Kontrola kroków - kamieni milowych, takich jak: analiza przedwdrożeniowa, parametryzacja systemu, migracja danych ze starych aplikacji, szkolenie użytkowników kluczowych i końcowych, start produktywny. Po zakończeniu wdrożenia przeprowadzimy audyt powdrożeniowy mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanych prac z zakładanymi. Ostateczny odbiór usług wdrożeniowych i rozliczenie z dostawcą następuje po wykonaniu audytu.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym doradztwem IT zapraszamy do kontaktu.